თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

02 ნოემბერი 2021

ცხელი ხაზი - 199

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტში, დანაშაულის შესახებ შეტყობინების დაუყოვნებლივ მიღების მიზნით, 24 საათიანი ცხელი ხაზი - 199 მოქმედებს.

მოგვმართე, თუ ფლობ ინფორმაციას მოხელის მიერ ჩადენილი შესაძლო დანაშაულის შესახებ.

ცხელი ხაზის -199 - ამოქმედებიდან დღემდე, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში შემოვიდა 4713 შეტყობინება.