ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დონორები

ევროპის საბჭო

ევროპის საბჭო

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობების გაძლიერება, როგორც მონაცემთა დაცვის ზედამხედველის ფუნქციებისა და საგამოძებო მექანიზმის ეფექტურად განხორციელების მიზნით. სამსახურის თანამშრომელთა მხარდაჭერა პროფესიული განვითარების კუთხით.