ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დონორები

ევროპის კავშირი

ევროპის კავშირი

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესაძლებლობების გაზრდა. სამსახურის მიერ მონაცემთა დაცვისა და ეფექტური გამოძიების კუთხით განხორციელებული საქმიანობის მხარდაჭერა.