ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დონორები

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ინსტიტუციური განვითარების გაძლიერება. სამსახურის თანამშრომელთა მხარდაჭერა პროფესიული განვითარების კუთხით.