ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

დონორები

ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (OHCHR)

ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის ოფისი (OHCHR)

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მხარდაჭერა სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციაში.