ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

შეფასების სისტემა

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო მიმართულების ამოქმედების პარალელურად, დეპარტამენტში დაგეგმილია შეფასების სისტემის დანერგვა.

შეფასების სისტემის დანერგვა მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს თანამშრომელთა საქმიანობის ხარისხისა და ორგანიზაციის მიერ მიღწეული შედეგების გაზომვას.

შეფასების შედეგები მხედველობაში იქნება მიღებული კვალიფიკაციის ამაღლების პროცესის წარმართვისას, წახალისებისა და დაწინაურების საკითხების გადაწყვეტის დროს.