ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სამსახურში მიღება

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ორიენტირებულია კვალიფიციური, გამოცდილი, მაღალი ეთიკური სტანდარტებისა და შესაძლებლობების, მოტივაციის მქონე კადრების მოზიდვაზე.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში დასაქმება ღია კონკურსის გავლის გზით, ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე ხორციელდება, რომელიც თითოეულ დაინტერესებულ პირს აძლევს თანაბარ შესაძლებლობას საკუთარი ცოდნისა და პროფესიული უნარების წარმოსაჩენად.