ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საკანონმდებლო აქტები

აქტების სანახავად გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია.

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 140.21 KB

სისხლის სამართლის საქმეთა საგამოძიებო და ტერიტორიული საგამოძიებო ქვემდებარეობის განსაზღვრის შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 76.22 KB

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 2.48 MB

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 1.56 MB

საქართველოს კანონი „ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 156.27 KB

საქართველოს კანონი „საჯარო სამსახურის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 341.89 KB

საქართველოს კანონი „საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 196.40 KB

საქართველოს კანონი ,,სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ“

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 155.36 KB

არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების კოდექსი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 312.82 KB