თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

ინდივიდუალური სამართლებრივი აქტები

აქტების სანახავად გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია.

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შინაგანაწესი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 20.83 MB

წახალისებისა და დისციპლინურ საკითხთა საბჭო

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 8.26 MB

სამსახურის თანამშრომელთა შეფასების წესი

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 7.77 MB

ბრძანება საგამოძიებოს სამმართველოების ტერიტორიის განსაზღვრის შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 686.44 KB

ბრძანება სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 7.92 MB