თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

Cookies

„მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა

 

რა არის „მზა-ჩანაწერები“?

„მზა-ჩანაწერები“ (Cookies) წარმოადგენს მცირე ზომის ტექსტურ ფაილებს, რომელსაც ვებგვერდითქვენი სტუმრობისას თქვენსავე კომპიუტერში ან მობილურ ტელეფონში ინახავს. „მზა-ჩანაწერები“(Cookies) გვეხმარება უკეთ ვმართოთ და გავაუმჯობესოთ ვებგვერდის ეფექტურობა.

„მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies) მეშვეობით ჩვენ ვაკვირდებით ვებგვერდზე მომხმარებლების ქცევას, რათა მოვახდინოთ თქვენი გამოცდილების პერსონალიზება და მოგცეთ საშუალება, გამოიყენოთვებგვერდის ბევრი სასარგებლო ფუნქცია.


stateinspector.ge-ის ვებგვერდი იყენებს,,პირველი მხარის მზა-ჩანაწერებს“, რომლებიცაუცილებელია stateinspector.ge ვებგვერდის მიერ მომხმარებლის მოთხოვნილი მომსახურების შეთავაზებისთვის.

"პირველი მხარის მზა-ჩანაწერები“ არის ისეთი ტიპის "მზა-ჩანაწერები", რომლებიც გამოიყენება მხოლოდ stateinspector.ge -ის ვებსერვერის მიერ, არ გადაეცემა მესამე მხარეს (მაგალითადGoogle-ს) და უმეტეს შემთხვევაში აუცილებელია ვებგვერდის ფუნქციონირებისთვის.


stateinspector.ge -ის ვებგვერდი იყენებს ასევე ,,მესამე მხარის მზა-ჩანაწერებს“, რომლებიცამარტივებს ვებგვერდზე მუშაობას ან გამოიყენება მხოლოდ ვებგვერდის მომხმარებელთა შესახებ სტატისტიკური მონაცემების მისაღებად.


რა „მზა-ჩანაწერებს“ და როგორ ვიყენებთ?

სამსახურის ვებგვერდზე გამოიყენება შემდეგი „მზა ჩანაწერები“ (Cookies):

 

„მზა-ჩანაწერის“ დასახელება

აღწერა

PHP  სესიის ტექნიკური იდენტიფიკატორი

ის გამოიყენება მომხმარებლის სესიის დასადგენად და აუცილებელია ვებ გვერდით სარგებლობისათვის.

PHP სესიის ტექნიკური იდენტიფიკატორიინახება მომხმარებლის კომპიუტერში "მზა ჩანაწერების" სახით და ვებბრაუზერის დახურვისას აღნიშნული "მზა ჩანაწერი" ავტომატურად იშლება.

Google Analytic-ის მომხმარებლის შიდა იდენტიფიკატორი

Google Analytics არის მარტივი, ადვილად გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ვებ გვერდების მფლობელებს, მიიღონ საიტის მომხმარებლებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები.

აღნიშნული ანალიტიკური ინსტრუმენტის გამოყენების შემთხვევაში თქვენს კომპიუტერში გროვდება გარკვეული ტიპის „მზა-ჩანაწერები“

Google Analytic-ის მომხმარებლის შიდა იდენტიფიკატორი გამოიყენება მომხმარებლების სტატისტიკური იდენთიფიცირებისათვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 2 წლის განმავლობაში. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერები“-ს წაშლის მეთოდით

Google Analytic-ის მოთხოვნის დრო

Google Analytic-ის მოთხოვნის დრო გამოიყენება მოთხოვნის სიჩქარის იდენტიფიცირებისათვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 1 წუთის განმავლობაში. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოთ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერები“-ს წაშლის მეთოდით.

Google Analytic-ის მომხმარებლის დროებითი იდენტიფიკატორი

Google Analytic-ის მომხმარებლის დროებითი იდენტიფიკატორი გამოიყენება მომხმარებლების დიფერენცირებისათვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 24 საათის განმავლობაში. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერები“-ს წაშლის მეთოდით.

გამოყენებული ენის იდენტიფიკატორი

გამოიყენება მომხმარებლის მიერ არჩეული ენის დასადგენად

გამოყენებული ენის იდენტიფიკატორი მომხმარებლის კომპიუტერში "მზა ჩანაწერების" სახით მუდმივად. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოთ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერები“-ს წაშლის მეთოდით.