ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ გამოცემული აქტები

აქტების სანახავად გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია.

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 22 მაისის №1 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 166.74 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 26 სექტემბრის №4 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გენერალური ინსპექციის და საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლის მიერ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში სამსახურის გავლის წესის დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 168.08 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 26 სექტემბრის №5 ბრძანება „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურების წესისა და ოდენობების დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 74.00 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 18 ოქტომბრის №6 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემის დამტკიცების თაობაზე''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 40.66 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 28 ოქტომბრის №7 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის თანამშრომლებისათვის სახელმწიფო სპეციალური წოდების მინიჭების წესის დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 80.76 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2019 წლის 1 ნოემბრის №10 ბრძანება ,,სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომელთა ეთიკის კოდექსის დამტკიცების შესახებ''

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 71.78 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ემბლემა

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 90.88 KB

სახელმწიფო ინსპექტორის 2020 წლის 8 ივნისის №7 ბრძანება ცეცხლსასროლი იარაღისა და სპეციალური საშუალებების შესახებ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 41.88 KB