ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

საერთაშორისო აქტები

აქტების სანახავად გთხოვთ იხილოთ ქვემოთ მიმაგრებული დოკუმენტაცია.

ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა დაცვის კონვენცია

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 112.12 KB

კონვენცია წამებისა და სხვა სახის სასტიკი, არაადამიანური ან ღირსების შემლახველი მოპყრობის და დასჯის წინააღმდეგ

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 98.71 KB

წამებისა და არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის ან დასჯის აღკვეთის ევროპული კონვენცია

ჩამოტვირთვა

ფაილის ზომა: 79.25 KB