ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

COVID-19 ინსტრუმენტების კრებული

COVID-19 ინსტრუმენტების კრებული
ევროპის საბჭოს გენერალური მდივნის მიერ გამოცემული ინსტრუმენტების კრებული COVID-19-სანიტარული კრიზისის პირობებში დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა პატივისცემის თაობაზე.

ბმული