ვებგვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ხელმძღვანელი პირები

სოფიო ჯიაძე

სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე

სოფიო ჯიაძე

2019 წლის 26 ნოემბრიდან სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილის უფლებამოსილებას სოფიო ჯიაძე ახორციელებს


დაბადების თარიღი:

1983 წლის 21 აგვისტო


სამუშაო გამოცდილება:


20.09.2019 - 26.11.2019 - სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ადმინისტრაციის (დეპარტამენტი) უფროსი

04.2018 - 09.2019 - საქართველოს პროკურატურის ადამიანური რესურსების მართვისა და განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განვითარებისა და კარიერის მართვის ცენტრის უფროსი

01.2013 - 04.2014 - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სწავლების მეთოდოლოგიისა და პროფესიული განვითარების მენეჯერი

05.2012 - 01. 2013 - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ინოვაციებისა და განვითარებადი პროექტების მენეჯერი

07.2011 - 05.2012 - სსიპ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის მენეჯერი

2004-2011 წწ. საქმიანობდა სამოქალაქო სექტორის სხვადასხვა პროექტებსა და მედია საშუალებებში


განათლება:2006 - 2008 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სოციალურ-პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, მაგისტრის ხარისხი

2001 - 2005 - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტელე-რადიოჟურნალისტიკის ფაკულტეტი, ბაკალავრის ხარისხი


პროფესიული პროგრამები:02.2013 - 09.2013 - პროფესიული შესაძლებლობების ზრდა გადაწყვეტილების მიღებისა და მოლაპარაკებების წარმართვის ტექნიკაში, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი (GFSIS)

09.2013 - 09.2013 - პოლიტიკის შემუშავება და მოლაპარაკებების ტექნიკები, ესტონეთის დიპლომატიის სკოლა

2014 წ. - აშშ-ს სახელმწიფო დეპარტამენტის პროფესიული განვითარების პროგრამა ,,ღია სამყარო“


უცხო ენები:


ინგლისური, რუსული.

ოჯახური მდგომარეობა:

დასაოჯახებელი