თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

ხელმძღვანელი პირები

სალომე ბახსოლიანი

სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე

სალომე ბახსოლიანი

2020 წლის 25 ნოემბრიდან სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილის უფლებამოსილებას სალომე ბახსოლიანი ახორციელებსდაბადების თარიღი:


1989 წლის 31 ივლისი

 


სამუშაო გამოცდილება:


2020 წლის 25 ნოემბრიდან - სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილე

05.2020 - 11.2020 - საჯარო სექტორზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

05.2019 - 05.2020 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური

11.2015 - 05.2019 - იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

02.2014 - 11.2015 - იურისტი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი

11.2013 - 02.2014 - მთავარი სპეციალისტი, სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური

01.2011 - 11.2013  - კადრების მთავარი სამმართველოს ინსპექტორი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური

 

აკადემიური საქმიანობა:


2019 წლიდან დღემდე -  მოწვეული ლექტორი, აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტი (საგნები - ინფორმაციის თავისუფლება, პერსონალური მონაცემების დაცვის სამართალი)

2015 წლიდან დღემდე - მოწვეული ტრენერი პერსონალურ მონაცემთა დამუშავებისა და დაცვის საკითხებზე სხვადასხვა ორგანიზაციებში (მათ შორის, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტში, გაეროს ქალთა ორგანიზაციაში, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში).

 

განათლება:


09.2017 - დღემდე - სამართლის, სოციალური მეცნიერებებისა და დიპლომატიის სკოლა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი - GAU, სამართლის დოქტორანტი

09.2011 - 07.2013 - მმართველობის სკოლა, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი - GIPA, საჯარო მმართველობის მაგისტრის ხარისხი

09.2009 - 01.2010 - სამართლის პროგრამა, ჩესტერის უნივერსიტეტი (UNIVERSITY OF CHESTER), გაცვლითი პროგრამა

09.2006 - 06.2010 - კავკასიის სამართლის სკოლა, კავკასიის უნივერსიტეტი - CU, სამართლის ბაკალავრის ხარისხი

 

სხვა:


2015 წლიდან დღემდე - არაერთი სამუშაო ჯგუფისა და საკონსულტაციო საბჭოს წევრი (ონლაინ პლატფორმა  მონაცემთა დაცვის პროფესიონალებისათვის - DATA GUIDANCE კონტრიბუტორი; .GE ზედა დონის დომენში ქვეყნის კოდის რეგისტრაციის, მართვისა და ადმინისტრირების საკონსულტაციო საბჭოს წევრი; სისხლის სამართლის რეფორმის საკოორდინაციო საბჭოს არასრულწლოვანთა მონაცემთა შეგროვებისა და ანალიზის სამუშაო ჯგუფის წევრი;  მოსახლეობისთვის სხვადასხვა სამედიცინო მომსახურებების ხელმისაწვდომობის მიზნით  საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსთან არსებული სამუშაო ჯგუფის წევრი; ცენტრალურ საარჩევნო ადმინისტრაციასთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა საკითხებზე მომუშავე სამუშაო ჯგუფის წევრი; კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის უწყებათაშორისი საკოორდინაციო საბჭოს სამუშაო ჯგუფის წევრი).

 

უცხო ენები:


ინგლისური, რუსული

 


ოჯახური მდგომარეობა


დაოჯახებულიელ.ფოსტა:    sbakhsoliani@stateinspector.ge     
ტელ:    (+995 32) 242 1000  *105