თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

17 მარტი 2021

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი დაინერგა

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური მუდმივად ზრუნავს მაღალი ორგანიზაციული კულტურის განვითარებაზე და თანამშრომლებისთვის დისკრიმინაციის ყველა ფორმისაგან თავისუფალი სამუშაო გარემოს დამკვიდრებაზე. დისკრიმინაციისგან თავისუფალი და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს განვითარების მიზნით, სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში სექსუალური შევიწროების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმი დაინერგა.
 
 
მექანიზმი, რომლის მიზანი სექსუალური შევიწროების პრევენცია, სავარაუდო სექსუალური შევიწროების ფაქტზე ეფექტიანი რეაგირება და სექსუალური შევიწროების მსხვერპლის მხარდაჭერაა, გაეროს ქალთა ორგანიზაციასთან (UN WOMEN) თანამშრომლობითა და საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა დაცვის სამდივნოსთან კოორდინაციით შემუშავდა.
 
მექანიზმის ფარგლებში, სამსახურში განისაზღვრნენ მაღალი მგრძნობელობისა და შესაბამისი ცოდნით აღჭურვილი კონკრეტული პირები, რომლებიც ორგანიზაციის შიგნით თანამშრომელთა ცნობიერების ამაღლებაზე, სექსუალური შევიწროების სავარაუდო ფაქტთან დაკავშირებით სამსახურში დასაქმებული პირისთვის კონსულტაციის გაწევასა და მხარდაჭერაზე იზრუნებენ.

სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ დამტკიცებული წესების თანახმად, სექსუალური შევიწროების მსხვერპლს შეუძლია საჩივრით მიმართოს სახელმწიფო ინსპექტორს, რომელიც აღნიშნული საკითხის შესწავლას დაუყოვნებლივ ავალებს გენერალურ ინსპექციას. ამ უკანასკნელმა მაღალი მგრძნობელობითა და კონფიდენციალურობის სრული დაცვით, ერთი თვის ვადაში, უნდა განიხილოს საჩივარი, რომლის ფარგლებში შეძლებისდაგვარად მინიმუმამდე უნდა შემცირდეს დისციპლინური წარმოების პროცესში ჩართულ პირთა წრე.

გენერალური ინსპექციის დასკვნის საფუძველზე, სექსუალური შევიწროების ფაქტის დადასტურების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სახელმწიფო ინსპექტორი. სექსუალური შევიწროების სავარაუდო მსხვერპლის ან შემავიწროებლის ინიციატივით, შესაძლებელია, საკითხი განხილვის მიზნით გადაეცეს კოლეგიურ ორგანოს - თანამშრომელთა შეფასების შედეგების, გასაჩივრების, წახალისებისა და დისციპლინურ საკითხთა საბჭოს.
 
მექანიზმის ეფექტიანი დანერგვის მიზნით, გაეროს ქალთა ორგანიზაციის (UN WOMEN) მხარდაჭერით, გადამზადებას სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ყველა თანამშრომელი გაივლის.
 
სრული დოკუმენტის ნახვა შეგიძლიათ მოცემულ ბმულზე