თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

02 ივლისი 2020

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის გამომძიებლებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრეინინგი ჩაუტარდათ

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის თანამშრომლებს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე ტრენინგი ჩაუტარდათ. სწავლების მიზანი მონაწილეთა კვალიფიკაციის ამაღლება და საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების პროცესში, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მაღალი სტანდარტის უზრუნველყოფა იყო.

სასწავლო პროგრამა ორიენტირებული იყო საგამოძიებო სპეციფიკაზე, პრაქტიკაში არსებულ ძირითად გამოწვევებსა და არსებულ მიდგომებზე. მონაწილეებმა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ზოგად საკითხებთან ერთად, დეტალურად განიხილეს: მონაცემთა სუბიექტის მიერ ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება, პერსონალურ მონაცემთა უსაფრთხოება, მონაცემთა დამუშავება საგამოძიებო მოქმედებების განხორციელების, მათ შორის, კომპიუტერული მონაცემების დამუშავებისა და ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების პროცესში.

ტრენინგს  სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის სამართალდამცავ სტრუქტურებზე ზედამხედველობის დეპარტამენტის უფროსი - გიორგი მინდიაშვილი უძღვებოდა.  სასწავლო პროცესს სამსახურის საგამოძიებო დეპარტამენტის გამომძიებლები, ოპერატიული მუშაკები, ექსპერტ-კრიმინალისტები და გენერალური ინსპექციის (დეპარტამენტის) თანამშრომლები ესწრებოდნენ. სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებას დიდ ყურადღებას უთმობს და ამ მიმართულებით მუშაობა მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.