თქვენ იმყოფებით სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის ვებგვერდზე. ვებგვერდით სარგებლობის პროცესის გასამარტივებლად, ვებგვერდი იყენებს „მზა-ჩანაწერებს“ (Cookies). „მზა-ჩანაწერებს“ გამოყენების თაობაზე დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ, გადახვიდეთ შემდეგ ბმულზე მზა-ჩანაწერების“ პოლიტიკა.
თანახმა ვარ „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე არ ვარ თანახმა „მზა-ჩანაწერების“ გამოყენებაზე

16 ოქტომბერი 2020

სამსახურის თანამშრომლები წამების აღკვეთის კომიტეტის (CPT) სტანდარტების  თემაზე HELP-ის დისტანციურ კურსში ჩაერთნენ

სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის წარმომადგენლები, ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით, წამებისა და არაადამიანური ან ღირსების შემლახავი მოპყრობისა თუ დასჯის აღკვეთის ევროპული კომიტეტის სტანდარტების თემაზე ინტენსიურ სწავლებას გაივლიან.

6 მოდულისაგან შემდგარი სასწავლო პროგრამა რამდენიმე თვის განმავლობაში დაიფარება და სწავლება HELP-ის დისტანციური პლატფორმის მეშვეობით განხორციელდება. კურსს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურისა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს თანამშრომლები ერთობლივად გაივლიან.

გახსნით ღონისძიებაზე კურსის მონაწილეებს სიტყვით სახელმწიფო ინსპექტორის მოადგილემ, სოფიო ჯიაძემ, საქართველოში ევროპის საბჭოს ოფისის ხელმძღვანელის მოადგილემ, ვაჰაგ მურადიანმა და საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენელმა - ქეთევან სარაჯიშვილმა მიმართეს. კურსის ხელმძღვანელმა და თანაავტორებმა მსმენელებს დეტალური ინფორმაცია მიწოდეს წამების აღკვეთის კომიტეტის (CPT) სტანდარტებისა და პროგრამით გათვალისწინებული საკითხების მნიშვნელობაზე.

წამების აღკვეთის კომიტეტის (CPT) სტანდარტების შესახებ ევროპის საბჭოს HELP-ის კურსის მიზანია მონაწილეებს გააცნოს წამების აღკვეთის კომიტეტის ძირითადი სტანდარტები თავისუფლების აღკვეთის ხუთ ყველაზე მნიშვნელოვან ადგილას: პოლიციის განყოფილებები, საპყრობილეები, მიგრანტთა დაკავების ადგილები, ფსიქიატრიული დაწესებულებები და სოციალური მზრუნველობის დაწესებულებები.

სასწავლო პროგრამის ფარგლებში მიღებული ცოდნა მონაწილეებს მათ ყოველდღიურ საქმიანობაში საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვაში, ერთგვაროვანი პრაქტიკის განვითარებასა და დაკისრებული ფუნქციების ეფექტიან განხორციელებაში დაეხმარებათ. სასწავლო პროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია როგორც თეორიული, ასევე პრაქტიკული საკითხები და შეფასება.

წამების აღკვეთის კომიტეტის (CPT) სტანდარტების თემაზე მიმდინარე პროგრამა მეორე დისტანციური სასწავლო კურსია, რომელის სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურში HELP-ის პლატფორმის ფარგლებში ევროპის საბჭოს მხარდაჭერით დაინერგა. აღნიშნული მიმართულებით თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ზრუნვა მომავალშიც აქტიურად გაგრძელდება.